Posts tagged with ‘gdzie inwestować’

  • Obligacje korporacyjne a wycena wartości

    By Małgorzata on 18 maja 2014
    Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe, które są emitowane przez dane przedsiębiorstwo. Jedną z głównych cech obligacji korporacyjnych jest ich przewidywalność. Związane jest to z tym, że inwestor zna wartość nominalną obligacji, czyli kapitał jaki ma zainwestować a także wysokość oprocentowania i terminy wypłaty odsetek. Warto się więc w takim razie zastanowić nad tym w jaki sposób następuje wycena obligacji.