Posts tagged with ‘gdzie inwestować’

  • Obligacje korporacyjne a wycena wartości

    By Małgorzata on 18 maja 2014
    Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe, które są emitowane przez dane przedsiębiorstwo. Jedną z głównych cech obligacji korporacyjnych jest ich przewidywalność. Związane jest to z tym, że inwestor...