Posts tagged with ‘jak być bogatym’

  • Obligacje korporacyjne na rynku finansowym

    By Małgorzata on 21 lipca 2014
    Obligacja to dłużny papier wartościowy w którym emitent, oświadcza, że jest dłużnikiem wierzyciela (obligatariusza) i zobowiązuje się do spłaty wobec niego określonych świadczeń. Obligacje możemy podzielić na: obligacje skarbowe, obligacje komunalne oraz obligacje korporacyjne. Szczególnie te ostatnie wymagają uwagi z tego względu, że jest to bardzo dynamicznie rozwijający się segment rynku w ostatnich latach. Co jeszcze warto wiedzieć o obligacjach?
  • Obligacje korporacyjne dla niezorientowanych

    By Małgorzata on 4 lipca 2014
    Na rynku istnieje wiele instrumentów finansowych, które pozwalają na sukcesywne zwiększanie możliwości finansowych inwestorów indywidualnych. Jedną z ciekawszych form są obligacje, czyli dłużne papiery wartościowe, w których emitent zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń pieniężnych względem wierzyciela. Obligacje są emitowane przez dane instytucje w celu pozyskania kapitału na dalszą działalność i związany z tym rozwój. Co jeszcze warto wiedzieć o […]