Posts tagged with ‘jak być bogatym’

  • Obligacje korporacyjne na rynku finansowym

    By Małgorzata on 21 lipca 2014
    Obligacja to dłużny papier wartościowy w którym emitent, oświadcza, że jest dłużnikiem wierzyciela (obligatariusza) i zobowiązuje się do spłaty wobec niego określonych świadczeń. Obligacje możemy podzielić na: obligacje...
  • Obligacje korporacyjne dla niezorientowanych

    By Małgorzata on 4 lipca 2014
    Na rynku istnieje wiele instrumentów finansowych, które pozwalają na sukcesywne zwiększanie możliwości finansowych inwestorów indywidualnych. Jedną z ciekawszych form są obligacje, czyli dłużne papiery wartościowe, w których emitent...