Zmiany w odliczaniu VAT od kosztów paliwa do samochodów w 2015

Od 1 kwietnia 2014 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące rozliczania w firmie wydatków związanych z eksploatacją samochodu oraz kosztami paliwa dla samochodów osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Jak rozliczyć koszty paliwa?

W przypadku gdy samochody osobowe lub inne pojazdy służą wyłącznie do celów służbowych, przedsiębiorcy mogą odliczyć 100% kwoty VAT od wydatków związanych z zakupem paliwa czy naprawą pojazdu, pod warunkiem, że będą prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu. Takie raporty muszą być prowadzone szczegółowo, gdyż jeśli urzędnicy znajdą jakieś nieścisłości sugerujące, że samochód był używany również w celach prywatnych, na przedsiębiorstwo nakładane są wysokie kary finansowe.

Natomiast gdy pojazdy mają charakter mieszany, czyli mogą służyć zarówno do celów służbowych jak i prywatnych, istnieje możliwość odprowadzenia 50% podatku VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodu (m. in. z naprawą), ale z wyłączaniem kosztów zakupu paliwa. Wyjątek stanowią jedynie samochody osobowe o masie minimum 500 kg, które posiadają 3 lub więcej miejsca. Jak można się domyśleć, zmiany te spowodowały niezadowolenie wśród tych przedsiębiorców, którzy nie mogli odliczyć 50% VAT od zakupu paliwa.

Na co pozwalają nowe regulacje prawne?

Jednak od 1 lipca 2015 obowiązują korzystne zmiany w odliczaniu VAT od kosztów paliwa do samochodów. Właściciele firm, którzy w swojej działalności gospodarczej wykorzystują samochody mieszane, mogą odliczyć 50% podatek od zakupy paliwa. Co ważne, nie jest to obciążone dodatkowymi warunkami, tak jak w przypadku odliczania 100% VAT.

Rozliczanie kosztów w firmie

Dotyczyć to będzie oczywiście czynnych płatników VAT i wymagane jest posiadanie faktury, aczkolwiek ten fakt nie powinien nikogo zdziwić. Jeśli jednak kierowcy z początku zapominają o konieczności posiadania faktury i zakupią paliwo na rachunek, mają prawo zgłosić się na stację paliw i poprosić o jej wystawienie w terminie do trzech miesięcy od daty zakupu. Nie wymagany jest też numer rejestracyjny samochodu na fakturze, jednak warto umieszczać taką informację, ponieważ ułatwia to identyfikację wydatku na potrzeby podatku dochodowego.

Należy mieć też na względzie to, że jeśli paliwo zostało zakupione przed 30 czerwca 2015 roku, a faktura dojdzie po 1 lipca, to nie będzie można odliczyć 50% VAT – obowiązująca jest data zakupu a nie data wystawienia/otrzymania faktury. Nowe przepisy będą dotyczyć tylko paliwa zakupionego od 1 lipca 2015 roku.

Należy dodać jeszcze, że nie zmieniły się zasady odliczania podatku w przypadku samochodów wykorzystywanych wyłącznie w działalności gospodarczej (nadal obowiązuje 100% VAT) oraz na wydatki związane z eksploatacją samochodów mieszanych (50% VAT). Niemniej jednak możliwość odliczenia podatku od zakupu paliwa ucieszyła wielu przedsiębiorców, ponieważ umożliwiła zwiększenie oszczędności w firmie. Czas pokaże czy Ministerstwo Finansów nie uzna, że nowe przepisy powodują zbyt duże straty dla budżetu państwa.

0
0

0 Comments

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*