Tematyka ‘psychodermatozy’

  • Psychodermatologia, co to jest?

    By Ignacy on 24 listopada 2015
    Lekarze wydzielają całą grupę psychodermatozy, czyli schorzeń, w przypadku których choroby psychiczne są przyczyną lub powodują nasilenie się choroby skóry....Wyróżnia się również wtórne psychodermatozy, czyli problemy psychiczne, które wywołane są samym przebiegiem choroby. Mamy wtedy do czynienia z obniżeniem nastroju, a nawet pojawieniem się depresji.