Kontakty z dzieckiem – jak je egzekwować? Co radzi adwokat rodzinny?

Rozwód rodziców często wiąże się z tym, że dziecko zostaje z jednym z nich. Wówczas należy ustalić sposób i częstotliwość kontaktów z drugim rodzicem, co nie jest takie łatwe i może doprowadzić do konfliktów. Zdarza się, że te kontakty są utrudniane i jedno z rodziców nie respektuje ustaleń. W jaki sposób egzekwuje się prawo do kontaktów rodzica z dzieckiem?

Rozwód rodziców a kontakt z dzieckiem – jak ustalić?

Rozwody nie należą do przyjemnych, a gdy w grę wchodzą jeszcze dzieci, wówczas najczęściej do głosu dochodzą emocje, zazwyczaj negatywne. Zasada jest jednak dosyć prosta – gdy w wyniku ustaleń sądu, dziecko pozostaje pod opieką jednego z rodziców, do obowiązków obu należy ustalenie sposobu utrzymywania kontaktu z drugim rodzicem. Trzeba wówczas wziąć pod uwagę takie kwestie jak dobro dziecka, jego życzenie oraz rozsądne podejście do sprawy.

Jeżeli rodzice nie potrafią się w tej kwestii dogadać, wówczas rozstrzygnięcie sporu będzie zależne od decyzji sądu. Może pomóc w tym także wsparcie kancelarii, a adwokat rodzinny wskaże korzystny sposób ustalenia kontaktów z dzieckiem, co powinno zadowolić obie strony. Pozwoli to na polubowne załatwienie sprawy i uniknięcie eskalacji konfliktu, w środku którego jest dziecko.

Prawo do do kontaktu z dzieckiem – jaka podstawa?

Spór o kontakt z dzieckiem jest dosyć często spotykany – zazwyczaj jest tak, że jedno z rodziców stara się, by ograniczyć je do minimum lub w ogóle je uniemożliwiać. Czasem jest odwrotnie – drugie z rodziców, choć ma prawo do widywania, nie przestrzega go. W niektórych przypadkach sąd nachyla nad sytuacją i jeżeli widzi, że będzie to lepsze i bezpieczniejsze dla dziecka, wprowadza ograniczenia. Podstawą jest jednak to, by dziecko miało kontakt z obojgiem rodziców i polskie prawo rodzinne i opiekuńcze także stara się to respektować. Zgodnie z nim, niezależnie od posiadanej władzy rodzicielskiej, z zasady każde z rodziców ma prawo do tego, by mieć kontakt ze swoim potomkiem.

Jak egzekwuje się prawa do kontaktu z dzieckiem?

Nawet jeżeli rodzice doszli do porozumienia, czy to między sobą czy z pomocą adwokata i sądu, często nie kończy to zaistniałego problemu. Zdarza się bowiem tak, że opiekun dziecka utrudnia te kontakty i nie dopuszcza drugiego rodzica do spotkań z potomstwem. Do niedawna niewiele można było z tym zrobić, jednak w 2011 roku weszły w życie zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego, które mają za zadanie skutecznie egzekwować prawo do widywania dziecka, jeżeli zostało ono zasądzone. Możliwości mamy kilka.

Pierwszym z nich jest zagrożenie nakazem zapłaty grzywny na rzecz uprawnionego do kontaktu. Jeżeli sąd uzna, że istnieje zagrożenie w postaci naruszenia obowiązków kontaktowych, wówczas może wysłać pismo ostrzegające. Jeżeli to nie poskutkuje, a rodzic wciąż utrudnia kontaktu lub go całkowicie uniemożliwia, wówczas sąd wezwie tego rodzica do zapłaty kary pieniężnej na rzecz uprawnionego (drugiego rodzica).

Wysokość koniecznej zapłaty nie jest ustalona i zależeć będzie od liczby i rodzaju naruszeń. Takie postanowienie ma od razu tytuł wykonawczy, co pozwala na wszczęcie egzekucji komorniczej w trybie natychmiastowym.

Ojciec i dziecko

Co robić w przypadku utrudniania kontaktów z dzieckiem?

Z egzekwowaniem ustalonych kontaktów z dzieckiem bywa różnie, jednak poszkodowany rodzic ma do wyboru dwie możliwości. Jedną z nich jest złożenie wniosku o uregulowanie lub zmianę kontaktów z dzieckiem do sądu rejonowego właściwego dla zamieszkania małoletniego. Drugą opcją jest oczywiście złożenie wniosku do sądu, aby ten zagroził niewywiązującemu się z umowy rodzicowi nakazem zapłaty pieniężnej. Co istotne – takie wniosek może dotyczyć zarówno rodzica, który utrudnia kontakt, jak i tego rodzica, który ma prawo do kontaktu, ale go nie respektuje – działa to więc w dwie strony.

Egzekwowanie kontaktów z dzieckiem – kogo dotyczy?

Mówiąc o problemach z kontaktem najczęściej ma się na myśli utrudnienia stawiane przez opiekuna, u którego dziecko mieszka na stałe. Sytuacja może być też jednak odwrotna i to uprawniony do kontaktów nie respektuje ustalonych wytycznych – nie stawiając się na spotkania, zmieniając terminy czy w ogóle je ignorując. W ten sposób o egzekwowanie kontaktu z dzieckiem mogą starać się obie strony i obie mogą też wyjść z wnioskiem o ukarania nierzetelnego rodzica.

Czy sposoby ustalone przez prawo względem egzekwowania kontaktów z dzieckiem działają? Tutaj zdania się podzielone – wielu twierdzi że nie, choć równie często zdarza się, że rodzice nie mają pojęcia o przepisach i dostępnych narzędziach umożliwiających dochodzenie swoich praw. Warto mieć to na uwadze, a w razie wątpliwości zgłosić się po poradę prawną.

0 Comments

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*