Teksty kultury, co to są teksty kultury?

Teksty kultury – jest to pojęcie, które najczęściej spotykamy po raz pierwszy w szkole. Każdy z nas mniej więcej wie, co to oznacza, ale czy zastanawiał się ktoś, czym właściwie one są? Co zalicza się do tekstów kultury i jakie cechy muszą być spełnione, by za takie zostały uznane?

Czym jest tekst kultury?

Tak naprawdę pojęcie „teksty kultury” jest bardzo szerokie, ponieważ według najprostszej definicji, jest to po prostu każdy tekst będący wytworem danej kultury. To pewien ogół dzieł literackich i nie tylko, które spełniają określone reguły, pozwalające na zachowanie utrwalonego wzorca kulturowego, będące jego świadectwem. Dodatkowo wyraz „tekst” jest jedynie przenośnią, ponieważ oznacza po prostu, że dane dzieło (literackie lub nie) komunikuje nam jakiś ważny przekaz.

Co zalicza się to tekstów kultury?

Jak zostało napisane, teksty kultury to nie tylko dzieła pisane, do których najczęściej zalicza się literaturę (głównie lektury, które czytamy w szkole). To znacznie szersze pojęcie, które można jeszcze dodatkowo podzielić na kilka grup: pisane, wizualne, audiowizualne, audialne i wirtualne. Pierwsze z nich jak czyli pisane wiadomo, dotyczą powieści, wierszy, artykułów, scenariuszy i tak dalej. Kolejne, czyli wizualne to obrazy, rzeźby i fotografie, a do audiowizualnych zaliczymy z kolei teledyski, filmy czy programy telewizyjne. Teksty kultury audialne to po prostu piosenki i audycje radiowe, a wirtualne, czyli najbardziej współczesne to choćby gry komputerowe. Za teksty kultury mogą też być uznawane konkretnie miasta czy państwa i prezentowana przez nie architektura oraz tradycje.

Jakie cechy musi mieć tekst kultury?

Niezależnie od formy, w jakiej występuje, tekst kultury powinien wyróżniać się określonymi cechami, które pozwolą go rzeczywiście zakwalifikować do takiej grupy, co za tym idzie, nie jest to dzieło przypadku. Chodzi przede wszystkim o to, że dany tekst, obraz, fotografia, film, powstały na podstawie konkretnych reguł i zamierzenia zgodne z daną linią kulturową. Nie działają one w sposób bezpośredni, ale są tak sformułowane, że prezentowany komunikat jest możliwy do zanalizowania i zinterpretowania przez odbiorcę. Ma więc zarówno konkretny kontekst, jak i znaczenie.

Czego można się dowiedzieć z tekstów kultury?

Teksty kultury, zarówno te literackie jak i nieliterackie są pewnym świadectwem rozwoju naszego świata i odbiciem tego, co działo się w kiedyś oraz tego, co dzieje się teraz. Zapoznając się z nimi, o wiele łatwiej będzie nam zrozumieć zarówno przeszłość, jak i teraźniejszość, a to w pewnym stopniu daje mam też pogląd na przyszłość. To, co dzieje się obecnie, jest po prostu ciągiem zdarzeń kulturowych, które miały niegdyś miejsce, a o których niekoniecznie wiemy i właśnie po to są teksty kulturowe – mają mam te sytuacje wyjaśniać.

0 Comments

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*