Adwokat czy radca prawny? Kiedy do adwokata a kiedy do radcy prawnego?

W zakresie obowiązków adwokata i radcy prawnego leży świadczenie pomocy prawnej. Często jednak nie wiemy czym kierować się w wyborze pełnomocnika i z jakimi uprawnieniami wiąże się każda z wymienionych profesji. Kiedy do adwokata, a kiedy do radcy prawnego?

adwokat a radca prawny

Adwokat czy radca prawny – kogo wybrać?

Dla wielu z nas różnice pomiędzy adwokatem a radcą prawnym sprowadzają się do koloru żabotu na todze pełnomocników. Jednak zakres obowiązków oraz uprawnień adwokata i radcy prawnego regulowany jest odmiennymi przepisami, to dwa odrębne prawnicze zawody. Zasadnicze różnice pomiędzy adwokatem a radcą prawym polegają na podstawie świadczenia usług. W odróżnieniu od radcy prawnego adwokat nie może pozostawać w stosunku pracy, może prowadzić działalność we własnym imieniu.

W praktyce adwokat i radca prawny to pokrewne profesje, świadczenie pomocy prawnej odbywa się w granicach specjalizacji w poszczególnych gałęziach prawa. Jeszcze kilka lat temu radca prawny miał ograniczone pole działania w stosunku do adwokata, jednak w obecnym stanie prawnym zakres ich kompetencji jest zbliżony. Po nowelizacji przepisów w 2015 roku adwokat i radca prawny może występować jako obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych (kancelariakrs.pl), pod warunkiem niepozostawania w stosunku pracy. Korzystając z ich usług możemy liczyć, przede wszystkim na porady i konsultacje prawne, opracowanie projektów aktów prawnych, czy reprezentację przed sądami i urzędami.

Czym się kierować w wyborze pełnomocnika?

Celem wykonywania zawodu adwokat i radca prawny musi ukończyć pięcioletnie studia prawnicze, następnie kontynuować kształcenie w ramach aplikacji, kandydaci obydwu profesji muszą też pozytywnie zaliczyć stosowny egzamin. Poszukując pomocy prawnej warto wiedzieć, że zarówno adwokat jak i radca prawny to zawody zaufania publicznego. Na prawnikach z tych dwóch grup ciąży obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej, przestrzegania zasad etyki zawodowej, dodatkową ochronę interesów klienta stanowi obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od skutków uchybień, popełnienia ewentualnych błędów.

w czym może pomóc adwokat

Wybierając pełnomocnika i powierzając swoje sprawy w ręce adwokata lub radcy prawnego warto zawsze kierować się opiniami innych klientów, którzy korzystali już z jego usług. To najczęściej jedyna możliwość weryfikacji kompetencji i skuteczności prawnika. Dobrze spotkać się z adwokatem lub radcą prawnym i dopiero po rozmowie podjąć decyzję, bowiem pełnomocnik musi wzbudzać w nas zaufanie.

Dlaczego warto korzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego?

Samodzielna droga przez zawiłe procedury postępowań sądowych i urzędowych jest często skazana na porażkę. Brak wiedzy i umiejętności poruszania się w gąszczu przepisów wpływa często na niekorzystną treść postanowień i orzeczeń. Korzystając usług profesjonalnej kancelarii możemy liczyć na pomoc doświadczonego adwokata lub radcy prawnego, która daje szansę na sprawne wyjście ze skomplikowanej sytuacji.

0
0

0 Comments

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*