Czym jest prowizja kredytu, marża, oprocentowanie – wyjaśniamy z czego składa się kredyt

Całkowity koszt kredytu jest uzależniony od wielu czynników. Podstawowe elementy składowe kredytu to oprocentowanie, marża, prowizja i ubezpieczenie. Dlaczego warto zwracać na nie uwagę i jak wpływają na cenę zobowiązania?

z czego składa się kredyt

Elementy składowe kredytu

Najważniejszym kryterium, które decyduje o wyborze najkorzystniejszej oferty kredytu jest cena pożyczanych środków. Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada obowiązek informowania potencjalnego klienta instytucji finansowej o wszystkich kosztach oferowanego produktu. Odbywa się to na zasadzie przykładu reprezentatywnego, który wskazuje jak kształtuje się wartość poszczególnych elementów kredytu.

Niezależnie od tego jaki rodzaj zobowiązania zamierzasz zaciągnąć musisz zawsze dokładnie zapoznać z jego parametrami, wiedzieć co oznaczają poszczególne wskaźniki. Jeżeli jeszcze nie wiesz jak marża, prowizja i oprocentowanie wpływają na całkowity koszt zobowiązania zwróć uwagę, że kredyt i jego składowe (koszty) omawia serwis kredyt-na-bank.pl. Znajdziesz tam wyczerpujące opisy elementów, które decydują o finalnej cenie produktu bankowego.

Pamiętaj, że na koszt kredytu wpływa, przede wszystkim oprocentowanie nominalne, jednak odsetki to jedynie część kosztów. Całkowita cena kredytu jest uzależniona od prowizji i opłat, które są związane z określonymi bankowymi czynnościami. Elementem, który znacznie stymuluje koszt kredytowania jest też ubezpieczenie kredytu.

Czym jest prowizja kredytu?

Prowizja to wyrażona w procentach opłata za udzielenie kredytu. Zazwyczaj jest pobierana jednorazowo, może też występować w formie opłat cyklicznych. Pamiętaj jednak, że jeżeli zostaje doliczona do kapitału automatycznie podnosi wysokość miesięcznej raty.

W przepisach brak uregulowań ściśle określających wysokość prowizji, jednak musi się ona mieścić w określonych ramach narzuconych min. przez zapisy ustawy antylichwiarskiej. Pobierając prowizję instytucja finansowa rekompensuje koszty poniesione w związku z uruchomieniem kredytu.

Marża kredytu – co to jest?

Pod pojęciem marży kredytu należy rozumieć realny zysk banku z tytułu zawartej umowy. Obok tzw. stawki referencyjnej marża jest elementem oprocentowania zaciągniętego długu. Marża kredytu jest zawsze wskazana w podpisywanej umowie o kredyt i nie ulega zmianie, chyba że treść postanowień umownych na to pozwala przy zachowaniu określonych warunków.

Marża uzależniona jest od sumy udzielonego Ci kredytu, celu spożytkowania pożyczonych pieniędzy, posiadanej zdolności kredytowej i wypracowanej historii kredytowej. Na wysokość marży wpływa też fakt skorzystania z dodatkowych produktów bankowych, czy wykupienie ubezpieczenia.

Dlaczego należy zwracać uwagę na oprocentowanie kredytu?

Oprocentowanie kredytu jest podstawowym parametrem, który określa koszt pożyczki, na jego podstawie wyznaczona zostaje kwota odsetek. W uzależnieniu od rodzaju zaciągniętego długu może być stałe lub zmienne. Zaciągając kredyt w pierwszej kolejności zwracaj uwagę na wskaźnik oprocentowania, ponieważ bezpośrednio przekłada się ono na wysokość Twojej miesięcznej raty.

0
0

0 Comments

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*