Kredyt hipoteczny a wkład własny – jak sfinansować wkład własny? Czy wkład własny jest obowiązkowy?

Czym jest wkład własny przy kredycie hipotecznym? Czy koniecznie trzeba nim dysponować? W jaki sposób można go sfinansować?

Co to jest wkład własny?

W przypadku kredytu hipotecznego bank nie podejmuje się sfinansowania całości inwestycji. Jej część, wynosząca 20% wartości nieruchomości, musi być pokryta ze środków kredytobiorcy. Z tego powodu wniosek o przyznanie kredytu hipotecznego nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, jeżeli wnioskodawca nie dysponuje wkładem własnym. Wprawdzie kredyt bez wkładu własnego jest możliwy, czytaj na www.kredyt-pod-hipoteke.pl, trzeba jednak wówczas odpowiednią kwotę uiścić w inny sposób.

Ubezpieczenie

Wysokość wkładu własnego jest określana przez rekomendację S wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zgodnie z nią wysokość wkładu własnego powinna być, jak już napisaliśmy, równa 20% wartości finansowanej z kredytu nieruchomości. Część banków jednak obniża te wymagania i wymaga od kredytobiorcy o połowę niższego wkładu własnego, a zatem wynoszącego już tylko 10%. Ale nie ma nic za darmo. Skorzystanie z takiej opcji pociąga za sobą obowiązek opłacenia ubezpieczenia niskiego wkładu.

Całkowity koszt takiej opłaty może wynieść od kilkuset do kilku tysięcy złotych – zależy to od kwoty kredytu i okresu kredytowania. Ubezpieczenie jest naliczane najczęściej w ramach tymczasowego podwyższenia marży kredytu, przeważnie o około 0,2-0,3%. Kredytobiorca jest zmuszony płacić wyższą miesięczną ratę do momentu, aż saldo kredytu spadnie poniżej akceptowanego poziomu 80% wartości nieruchomości.

budynek mieszkalny

Inna nieruchomość

W ramach wkładu własnego może też wystąpić mieszkanie, dom lub nieruchomość gruntowa. Czy dowolna nieruchomość może stanowić zabezpieczenie kredytu? Otóż nie – nie może to być nieruchomość, na którą właśnie zaciągany jest kredyt. Nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu nie może również być objęta hipoteką na rzecz innego kredytobiorcy, ani mieć służebności osobistej.

Czy musi ona stanowić własność kredytobiorcy? Nie. Może ona należeć do innej osoby (na przykład członka rodziny), ale w takim przypadku osoba ta musi wyrazić zgodę na wpis do hipoteki. Niektóre banki wymagają też, aby właściciel nieruchomości również przystąpił do kredytu.

Wyższa wycena niż cena zakupu

Jako wkład własny może też zostać uznana różnica między wyceną nieruchomości a ceną jej zakupu. W takiej sytuacji wartość wymaganego wkładu liczy się od ceny nabycia albo od wartości wyceny – decyduje to, która z tych kwot jest niższa.

Darowizna

Wkład własny może być też w całości lub częściowo sfinansowany ze środków uzyskanych od rodziny. Takie środki będą jednak objęte podatkiem od spadku i darowizn.

0
0

0 Comments

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*