Jak zarządzać wspólnotą mieszkaniową?

Decydując się na zakup mieszkania, nowi właściciele stają się częścią wspólnoty, która musi być w odpowiedni sposób zarządzana, by prawidłowo funkcjonowała. Do obowiązków zarządcy należy wiele czynności związanych z nieruchomościami, jest to m.in. obsługa prawna czy księgowa. Jak więc zarządzać wspólnotą mieszkaniową? Jakie usługi oferują firmy zajmujące się zarządzaniem wspólnotami?

Kto może zarządzać wspólnotą mieszkaniową?

Zazwyczaj zarządzenie dotyczy dużych wspólnot, czyli takich powyżej 7 lokali. Właściciele mieszkań podejmują decyzję w formie uchwały o wyborze jedno- lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być osoba fizyczna, niekoniecznie jednak właściciel jednego z lokali. Wiele jest specjalistycznych przedsiębiorstw, które zajmują się obsługą nieruchomości, zarządzanie wspólnotami znajdziesz w ofercie firmy www.gramat.pl. A co wchodzi w zakres usług dotyczących zarządzania wspólnotami?

Komputer w ręce

Obowiązki firm zarządzających wspólnotami mieszkaniowymi

Zarząd lub zarządca wspólnoty mieszkaniowej ma wiele obowiązków wynikających z ustaw oraz uchwał właścicieli lokali. Przede wszystkim jest to funkcja reprezentacyjna wspólnoty przez zewnętrznymi instytucjami itp. Zarząd zobowiązany jest do sporządzania protokołów przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej, przechowywania dokumentacji technicznej budynku, prowadzenia oraz aktualizowania spisu właścicieli lokali, pozaksięgowych kosztów zarządu nieruchomością, ewidencji rozliczeń, składania rocznych sprawozdań ze swojej działalności, zwoływania zebrań właścicieli lokali co najmniej raz w roku.

Dodatkowe usługi firm zarządzających wspólnotami mieszkaniowymi

Firmy, które zajmują się zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi często mają w ofercie dodatkowe usługi. Wśród nich najczęściej jest obsługa prawna, która zakłada wiele obowiązków. Wymienia się głównie regulowanie stanów prawnych nieruchomości, dochodzenie roszczeń właścicieli w przypadku bezprawnego korzystania z nieruchomości, prowadzenie spraw w przypadku zasiedzenia nieruchomości, doradztwo z zakresu obrotu nieruchomościami i zagospodarowania nieruchomości, obsługa procesów inwestycyjnych, przygotowywanie umów ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych, reprezentowanie klientów w postępowaniach wieczysto-księgowych itp.

Niektórzy zarządcy wspólnotami mieszkaniowymi oferują także usługi księgowe. Koncentrują się one wokół księgowania wyciągów bankowych, wystawiania rachunków, wyliczania podatków, sporządzania deklaracji ZUS, księgowania faktur i rachunków, przygotowywania rocznych rozliczeń indywidualnych dla właścicieli nieruchomości itp.

Zewnętrzne firmy zarządzające wspólnotami mieszkaniowymi zajmują się przeważnie także serwisem porządkowym i technicznym. Wchodzą w to obowiązki związane z kontrolowaniem stanu budynku, naprawami, remontami itp., a także regularnym utrzymywaniem porządku, tj. mycie klatek schodowych, okien, elewacji, terenu przynależącego wokół budynku, koszenie trawy, zakładanie trawników, pielęgnacja zieleni, grabienie liści oraz odśnieżanie w sezonie zimowym.

0
0

0 Comments

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*