Jak napisać podanie o pracę?

Sytuacja na rynku pracy nie prezentuje się zbyt kolorowo. Wielu z nas pozostaje bez zatrudnienia lub pracuje na stanowisku, które jest poniżej jego kwalifikacji, czy ambicji. Każdy z nas marzy o pracy, do której będzie chodził z przyjemnością. Jednakże nawet, gdy znajdziemy ofertę takiej, która nam odpowiada, nie zawsze udaje się nam wybić z tłumu innych kandydatów.

Jakie dokumenty są wymagane przez pracodawców?

Tym, co może nas wyróżnić spośród innych aplikujących, są perfekcyjne dokumenty. Nie tylko pod względem formalnym, ale też treściowym. Pracodawcy zazwyczaj wymagają Curriculum Vitae i listu motywacyjnego. Często na ich podstawie dokonują pierwszego etapu rekrutacji, wykluczając osoby, które nie mają wykształcenia koniecznego do objęcia danego stanowiska lub nie zdobyły wystarczającego doświadczenia zawodowego.

Co z listem motywacyjnym?

Podanie o pracę bywa mylone z listem motywacyjnym. Zasadniczą różnicą jest przede wszystkim fakt, iż pierwsze z pism piszemy z własnej inicjatywy, a list motywacyjny z reguły jest koniecznością. Podanie o pracę można napisać i zanieść do firmy, która oficjalnie nie poszukuje nowego pracownika. Podajemy w nim jedynie stanowisko na które aplikujemy oraz krótko uzasadniamy, dlaczego jesteśmy odpowiednimi kandydatami na tę posadę. Z reguły najmocniejszym argumentem jest zdobyte wykształcenie lub doświadczenie na podobnym stanowisku.

Jak napisać podanie o pracę?

Jak powinno wyglądać podanie o pracę?

Główne elementy składowe podania są stosunkowo łatwe do wyliczenia, bowiem jest to rodzaj pisma, które ma jednoznacznie określoną postać formalną. Jako, że jest zbliżone do listu, powinna się w nim znaleźć informacja o miejscowości, w której zostało napisane oraz data. W układzie graficznym najczęściej umieszcza się je w prawym górnym rogu kartki. Następnym elementem są informacje o nadawcy. Ich miejscem jest lewy górny róg.

Informacje te składają się przede wszystkim z imienia (imion) i nazwiska poprzedzonego ewentualnie stopniami naukowymi oraz adresu. Jego podanie jest raczej zwyczajowe, bowiem z reguły korespondencję wysyłamy za pośrednictwem poczty elektronicznej albo przeprowadzamy rozmowę telefoniczną, dlatego kolejną ważna informacją jest aktualny numer telefonu. Kolejnym składnikiem podania są oczywiście dane odbiorcy i adres siedziby firmy. Umieszczamy je po prawej stronie pod naszymi personaliami.

Poniżej piszemy nagłówek „Podanie”. Kolejnym elementem jest treść zasadnicza pisma, na którą składa się rzeczowa prośba o zatrudnienie na określonym stanowisku oraz jej krótkie uzasadnienie. Podanie wymaga jeszcze odręcznego podpisu, który składamy w prawym dolnym rogu poniżej pisma oraz ewentualnej listy załączników.

Na co zwrócić uwagę podczas pisania podania o pracę?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że odchodzi się od odręcznego pisania wszelkich dokumentów. Pisząc na komputerze używajmy czcionki szeryfowej, stosujmy akapity i odpowiednie odstępy pomiędzy linijkami. Niedopuszczalne są błędy ortograficzne i stylistyczne. Jeśli chcemy wysłać podanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, najlepiej zapisać plik jako PDF. W ten sposób mamy pewność, że tekst, który otrzyma adresat będzie wyglądał tak samo jak nasz, tzn. nic się w nim nie przemieści.

0
0

0 Comments

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*