Problemy z operatorem telefonicznym lub przetwarzaniem danych osobowych? Pomoże Tobie prawo telekomunikacyjne!

Użytkownicy telefonii komórkowej coraz częściej spotykają się z problemami ze strony operatorów sieci. Nie dość, że przedstawiciele handlowi są nieuczciwi, to jeszcze może dojść do tego nieoczekiwana zmiana warunków umowy i nielegalne przetwarzanie danych osobowych. Przeczytaj jak bronić się przed operatorami sieci i kiedy odwołać się do prawa telekomunikacyjnego.

Kiedy pomoże prawo telekomunikacyjne?

Podczas zmiany warunków umowy lub złamania ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej warto odwołać się do prawa. Dobrze też pamiętać, że konsument nie jest sam ze swoimi problemami i zawsze można poprosić o pomoc odpowiednich specjalistów między innymi informaticalegis.com/uslugi/prawo-telekomunikacyjne. Wielu prawników chętnie udzieli odpowiedzi na nurtujące pytania i rozwiąże zawiłości w umowach.

Przepisy prawa telekomunikacyjnego jasno określają prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych i samych użytkowników. I to właśnie ustawa o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 roku będzie tu podstawą do zanegowania nieuczciwych praktyk operatorów sieci telefonii komórkowej.

Problemy telekomunikacyjne konsumentów

Głównym problemem konsumentów (zwłaszcza w wieku starszym) są przedstawiciele handlowi podszywający się pod dużych dostawców telefonii stacjonarnej. Wyłudzają oni zupełnie nowe umowy w ramach rzekomego przedłużenia poprzedniej. Po kilku miesiącach abonenci dowiadują się o nałożonych na nich karach za przeniesienie numeru. Również zmiana warunków umowy na odległość to jedne z bardziej popularnych problemów. Konsultanci telefonicznie przedstawiają warunki umowy w bardziej korzystnym świetle, po czym, po zawarciu umowy, znacząco odbiegają one od przedłożonych ustaleń. Powszechne jest także mnożenie problemów ze strony operatora sieci telekomunikacyjnej, kiedy użytkownik chce przenieść numer gdzie indziej.

Także nielegalne przetwarzanie danych osobowych to dość częste praktyki w branżach telekomunikacyjnych. Te i powyższe problemy da się jednak rozwiązać dzięki prawu, między innymi tajemnicy telekomunikacyjnej i konieczności ochrony danych osobowych. Warto przeczytać jak ono działa i jakie prawa ma konsument.

Kobieta z telefonem komórkowym

Jak pomaga prawo telekomunikacyjne?

Przede wszystkim prawo telekomunikacyjne (Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych) chroni konsumentów. Abonentom przysługuje odszkodowanie za każdy dzień w przerwie podczas świadczenia usług (1/15 średniej miesięcznej opłaty). Dodatkowo jeśli przerwa w świadczeniu usług była dłuższa niż 12 godzin, abonent otrzymuje odszkodowanie w wysokości 1/30 opłaty. Konsument może także wcześniej zerwać umowę w ramach promocji, a koszty ulgi poniesie tylko za wykorzystany czas.

Unijne rozporządzenie a prawo do przetwarzania danych osobowych

W kwestii przetwarzania danych osobowych pomoże nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Będzie ono działać już od 25 maja 2018 roku. Od tego momentu podmioty przetwarzające będą musiały wyznaczyć inspektorów ochrony danych, co będzie wiązało się z kosztami dla instytucji telekomunikacyjnych. Przetwarzane zresztą będą mogły być tylko te dane osobowe, które są niezbędne dla celu przetwarzania. Skróceniu ulegnie także sam termin przedawnienia, co oznacza, że dane osobowe nie będą mogły być przetwarzane dłużej.

0 Comments

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*