Wiesz że za utrudnianie kontaktów można ograniczyć władzę rodzicielską?

Z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że co trzecie małżeństwo w Polsce decyduje się na rozwód. Liczba ta rośnie z roku na rok, a częstymi uczestnikami w sporze małżonków, czynnymi lub biernymi, są dzieci.

Rozpad małżeństwa rodziców niesie za sobą konsekwencje natury psychologicznej, społecznej lub intelektualnej. Efektem tego są zaburzenia trwające niemal przez całe życie.

Jednym z często pojawiających się problemów jest ustalenie opieki nad dzieckiem. Procedura ta bywa skomplikowana, ponieważ w grę wchodzą aspekty psychologiczne, które w konsekwencji mogą prowadzić do wielu przykrych następstw. W świetle prawa dobro dziecka jest najważniejsze, dlatego wprowadzono regulacje w zakresie obowiązków i konsekwencji wynikających z niezastosowania się do orzeczenia sądu lub ugody. Z uwagi na to że przepisy prawa zmieniają się dynamicznie to niekiedy potrzebna jest pomoc adwokatów rodzinnych np. z SPS-Lawyers (sps-lawyers.pl) i ich doświadczenie. Przy wyborze odpowiedniej kancelarii najlepiej kierować się specjalizacją adwokatów, ponieważ niektóre działania lub ewidentne naruszenia obowiązków opiekuna pod którego pieczą znajduje się dziecko wymaga od adwokata bardzo dobrej znajomości prawa rodzinnego.

Naruszenia obowiązków przez opiekuna

Z dniem 13 sierpnia 2011 r. w kodeksie postępowania cywilnego nastąpiła regulacja m.in. w zakresie sposobu kontaktowania się z dzieckiem. Zaistniałe przepisy odnoszą się do niestosowania się do ustalonych zasad przez jednego z rodziców lub opiekunów sprawujących pieczę nad dzieckiem, lub osób nie mających takich uprawnień. Działanie to jest kilkuetapowe. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do sądu a podstawą do tego jest orzeczenie w sprawie postępowania lub ugoda. Jeżeli istnieją uzasadnione obawy naruszenia obowiązków przez osobę, pod której pieczą znajduje się dziecko to decyzją sądu opiekun zapłaci karę pieniężną osobie uprawnionej do kontaktu. Analogiczna sytuacja jest wtedy, gdy osoba uprawniona do kontaktu lub której kontaktu zakazano nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z orzeczenia sądu.

Prawo rodzinne definiuje proces wykonywania kontaktów z dzieckiem w momencie, gdy prawny opiekun nie wywiązuje się powierzonych obowiązków względem dziecka. W razie uzasadnionego naruszenia obowiązków istnieje groźba nakazu zapłaty grzywny w przypadku każdego naruszenia na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu lub analogicznie – w razie, gdy osoba uprawniona do kontaktu narusza ustalone obowiązki to sąd może nakazać zapłatę pieniężną.

W razie sprzeciwu zarówno jedna jak i druga strona może wnieść zażalenie do Sądu Rodzinnego, Rzecz jasna decyzja Sądu nie jest oczywista i w każdym przypadku jest rozpatrywana indywidualnie na podstawie wielu czynników. Sąd bierze pod uwagę okoliczności zdarzeń i fakty. W niektórych przypadkach Sąd może uznać za zasadny nadzór kuratora.

1 Komentarz

  1. Halinka 23 września 2016 Reply

    Rodzice wciąż nie rozumieją, że takie zachowanie szkodzi przede wszystkim dzieciom. To one najbardziej cierpią na tym, że rodzice się nie dogadują i ze sobą walczą. Dlatego dla ich dobra, powinni się ze sobą jakoś dogadać.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*