Jak wypełnić wniosek 500+?

Świadczenie 500+ to sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości. Ta forma pomocy dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci, choć wzbudza wiele kontrowersji, jest jednym z najważniejszych elementów polityki prorodzinnej obecnego rządu. Aby otrzymać świadczenie należy wypełnić wniosek i złożyć go w odpowiednim terminie do urzędu. Chcesz wiedzieć jak to prawidłowo zrobić? Przeczytaj nasz artykuł!

W jakiej formie można złożyć wniosek o 500 zł na dziecko?

Można to zrobić zarówno w formie papierowej jak i online. Wniosek w papierowej formie musisz złożyć w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla twojego miejsca zamieszkania. Możesz to zrobić również online korzystając z rządowych platform e-PUAP, PUE, ZUS lub [email protected]. W każdym wypadku musisz mieć zaufany profil . Papiery możesz złożyć również za pomocą bankowości elektronicznej. Taką opcję wprowadziło już 18 banków m.in.: Bank Pekao SA, Alior Bank, Credit Agricole Bank Polska SA czy Bank Ochrony Środowiska.

dzieci siedzące przed komputerem

Jakie dane należy podać we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego?

Wniosek ten składa się z dwóch części. W pierwszej musisz podać swoje podstawowe dane: imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, miejsce zamieszkania/pobytu, telefon lub adres e-mail (co nie jest obowiązkowe), pełny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym oraz płeć. W kolejnej części wnioskujesz o ustalenie prawa do pobierania świadczenia na dzieci pozostające na twoim utrzymaniu.

Ostania część wniosku będzie zawierała dane członków twojej rodziny, w tym dzieci do ukończenia 25 roku życia i dzieci, które przekroczyły tę barierę, ale legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W tym miejscu musisz podać ich imię i nazwisko, PESEL oraz stopień pokrewieństwa. W przypadku gdy ubiegasz się o świadczenie na pierwsze dziecko musisz podać dodatkowo dane Urzędu Skarbowego, któremu podlegasz.

Jakie oświadczenia musisz złożyć gdy ubiegasz się o 500+?

Przede wszystkim oświadczenie o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, ale tylko tych, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dlatego takie świadczenie obejmuje: alimenty, stypendia doktoranckie i habilitacyjne, dochody z gospodarstwa rolnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłki chorobowe, należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych, nieopodatkowane kwoty diet należne z tytułu pełnienia funkcji publicznych, renty, dodatki kombatanckie, ryczałty energetyczne i dodatki kompensacyjne oraz inne oświadczenia dokładniej opisane w ustawie.

Kolejnym oświadczeniem jest oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. W tym oświadczeniu podajesz wysokość składek na ubezpieczenia, kwotę zryczłatowanego podatku dochodowego i dochód otrzymany po odliczeniu wszystkich tych kwot.

wypełnianie dokumentów

Czy wniosek 500+ trzeba wypełnić tylko raz?

Niestety nie. Ustawodawca tak skonstruował ten system, że wniosek ten należy składać co roku, aż do momentu utraty prawa do świadczenia. W pierwszym roku świadczenie przyznane zostanie na okres od 1 kwietnia do 30 września. W kolejnych latach okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku.

1 Komentarz

  1. Author
    Natka 3 stycznia 2017 Reply

    500+ to moim zdaniem nie jest dobry pomysu0142. Mou017cna by te pieniu0105dze lepiej spou017cytkowau0107, na przyku0142ad otwieraju0105c nowe u017cu0142obka czy przedszkola

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*